דוגמאות:

כלל שנתי

   
 

מסיבת חומש

כל השנה

 

קבלת שבת

כל השנה

 

תופסים ראש

כל השנה

 

סופר סת"ם

כל השנה

 

 

 

סיורים

 

 

 

סליחות בכותל

אלול-תשרי

 

סיור חנוכיות

כסלו

 

מאפיית מצות

אדר-ניסן

 

בתי כנסת עתיקים

אייר-סיוון

 

על חומותייך

אייר-תמוז

 

צפת ומירון

אייר-תמוז

 

 

 

סדנאות לחג

 

 

 

ליל סליחות

אלול-תשרי

 

ארבעת החגים

אלול תשרי

 

משיב הרוח

מרחשוון

 

סדנת נס-חנוכה

כסלו

 

סדר ט"ו בשבט

שבט

 

פורימון

אדר

 

היציאה ממצרים

אדר-ניסן

 

התהלוכה הגדולה

אייר

 

מעמד הר סיני

אייר-סיוון

 

בית הבחירה

אייר-תמוז

 
Tags: